Till innehåll på sidan

Välmående och långsiktig prestation

För att du ska kunna nå din fulla potential räcker det inte att du har goda ämneskunskaper och höga betyg.

Det är också viktigt att du mår bra – fysiskt, psykiskt och socialt – så att du kan utvecklas och prestera långsiktigt. Dessutom vet vi att tonåren är en turbulent tid för många, då krav ställs från alla håll och kanter. Därför lägger vi stor vikt vid att ge dig de verktyg du behöver för att ta hand om dig själv. Vi vill att du ska kunna se tillbaka på dina gymnasieår som en tid med roliga upplevelser och gemenskap.

Mental och fysisk hälsa

Vi säkerställer en trygg skolmiljö där du kan få arbetsro och lägger upp undervisningen så att din arbetsbörda blir rimlig. Vi lär dig att prestera långsiktigt, bland annat genom metoder för mental och fysisk hälsa. Vi ordnar föreläsningar på temat och låter dig prova på olika träningsformer under idrottslektioner, idrottsdagar och aktiviteter utanför schemat.

Att skilja på prestation och person

Hos oss får du lära dig att ge och ta emot nyanserad feedback och konstruktiv kritik. Vi använder oss bland annat av kamratbedömning för att du ska lära dig skilja på din person och din prestation. Du ska också vara förberedd på de motgångar som du kommer stöta på och veta hur du ska hantera dem.

Gemenskap, samarbete och respekt

Det är viktigt att våra elever lär sig att samarbeta och visa respekt för andra människor. Skolmiljön ska präglas av gemenskap och öppenhet mellan elever och lärare. 

Dela: