Studie- och yrkesvägledning

Antal: 3

 • Naturvetenskapsprogrammet

  För att öka genomslaget av de naturvetenskapliga ämnena sker all undervisning i kemi, biologi och fysik i våra nybyggda laborationssalar.

 • Ekonomiprogrammet

  Sedan 1916 har det bedrivits ekonomiutbildningar i olika form i vår byggnad, ett arv vi förvaltar med stolthet. Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten.

 • Skola med höga förväntningar

  Det är här det börjar.

  P A Fogelströms gymnasium startades 2017 för att möta den ökade efterfrågan på högskoleförberedande gymnasieutbildningar i innerstaden. Vi tar varje år in tre klasser på det naturvetenskapliga programmet och fyra klasser på ekonomiprogrammet.

  Kategorier: