Inriktning

Antal: 1

  • Ekonomiprogrammet

    Sedan 1916 har det bedrivits ekonomiutbildningar i olika form i vår byggnad, ett arv vi förvaltar med stolthet. Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten.