Till innehåll på sidan

Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen frånvaro/närvaro annars riskerar du ogiltig frånvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk ska gå hem, dina vårdnadshavare alternativt du själv om du har fyllt 18 år frånvaroanmäler dig på skolplattformen.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Information till elever och vårdnadshavare

Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av it-systemet Skolplattformen närvaro/frånvaro.

Inloggningsalternativ för elever.
- Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare
- Bank-id
- Mobilt bank-id
- E-leg

Läs mer i guiden för vårdnadshavare

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-838 838, samtalet är kostnadsfritt.
elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: