Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen frånvaro/närvaro annars riskerar du ogiltig frånvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du eller din vårdnadshavare anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Information till elever och vårdnadshavare

Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av it-systemet Skolplattformen närvaro/frånvaro.

Inloggningsalternativ för elever.
- Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare
- Bank-id
- Mobilt bank-id
- E-leg

Läs mer i guiden för vårdnadshavare

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-838 838, samtalet är kostnadsfritt.
elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: