Alexandra Wrede

Jag började arbeta som lärare på P A Fogelströms gymnasium hösten 2019 och det är en sann glädje att få arbeta på en skola som delar min övertygelse om vikten av att förbereda gymnasieelever inför kommande studier och om hur vägen dit bör se ut. Jag är legitimerad gymnasielärare i engelska och religionskunskap med mer än 10 års erfarenhet i yrket från både högstadiet och gymnasiet.

 

I min undervisning vill jag ge varje elev goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. För att detta ska vara möjligt så måste de först och främst känna sig trygga, dels med varandra så att de vågar uttrycka sig och förklara hur de tänker, dels med mig som lärare. För mig är det därför otroligt viktigt att vara tydlig och strukturerad så att mina elever alltid vet vad som förväntas av dem. Stort fokus läggs på läsning och att kunna använda sig av olika lässtrategier och tekniker avhängigt syftet med läsningen. Något annat som jag fokuserar på är förmågan att kunna skriva strukturerat så eleverna kan lita på att det de vill föra fram i sina texter faktiskt når läsaren.

 

I en värld där fysiska avstånd inte utgör något större hinder är det av yttersta vikt att kunna kommunicera och samarbeta med andra från skilda delar av världen. Här har jag i mina ämnen, engelska och religion, möjlighet att bidra. Dels genom att i religionsundervisningen sträva efter att eleverna skaffar sig så pass goda ämneskunskaper att de utvecklar en respekt och förståelse för olika sätt att leva och tänka, dels genom att skapa förutsättningar för att eleverna lär sig behärska det engelska språket på ett sådant sätt att de med lätthet kan ta plats i en sådan värld.

photo of Alexandra Wrede

Alexandra Wrede

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 87