Till innehåll på sidan

Ulrika Westerberg

Jag heter Ulrika Westerberg och är legitimerad lärare i Idrott och Hälsa samt Biologi och började jobba på PAF hösten 2018. Jag har jobbat som lärare sedan 2008 och kommer senast från Kungstensgymnasiet i Vasastan.

För mig är det viktigt att eleverna får en chans att nå sin fulla potential, något som jag tror de lättast gör om förväntningarna är höga samtidigt som tydliga ramar ges. Men jag vet också att många ungdomar idag sätter orimligt höga krav på sig själva och att det kan påverka deras långsiktiga prestation negativt. Här ser jag en tydlig koppling till båda mina ämnen men kanske främst till Idrott och Hälsa.  För att eleverna ska kunna nå sina mål, för att de ska klara sina heltidsstudier, för att ha ett hållbart välmående både fysiskt och psykiskt så måste goda vanor i form av fysisk aktivitet till. Motion ger inte bara god fysisk hälsa, det blir också lättare att koncentrera sig, minnet förbättras, stresståligheten ökar, kreativiteten ökar och en sover bättre. Därför att det viktig för mig att hjälpa eleverna att hitta rutiner för daglig fysisk aktivitet, så att det blir lika självklart som att borsta tänderna.

photo of Ulrika Westerberg

Ulrika Westerberg

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 56