Niklas Wästeby

I grunden är jag geolog med inriktning mot geokemi. Efter min magisterexamen började jag jobba som lärare och tyckte detta var väldigt spännande och intressant så jag bestämde mig för att ta lärarexamen. Jag studerade därför kulturgeografi för att sedan läsa in lärarbehörigheten och har sedan dess undervisat i främst kemi, geografi, miljö- och naturkunskap. 2008 fick jag möjligheten att bedriva forskning inom ramen för lärarforskarskolan. Forskningsprojektet behandlar de kemiska förändringar som sker i grundvatten i samband med jordbävningar. Efter min licentiatavhandling blev jag utnämnd lektor av skolverket.

  

Något jag verkligen tagit med mig från min tid som forskare är en fördjupad kunskap om den naturvetenskapliga metoden. Detta är något jag försöker applicera bland annat inom kemikurserna, där vi låter eleverna ställa upp, laborativt testa samt redovisa olika hypoteser. Den vetenskapliga förfaringssättet blir således en central och viktig del i kursen. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för elevens vidare studier. Utöver metodiken är även skrivandet en viktig del i en forskningsprocess, och eleven får därför lära sig att läsa och skriva olika typer av vetenskapliga texter. Eleverna får på så sätt alla de teoretiska och praktiska verktyg som behövs för att bedriva ett projekt på egen hand och är därmed väl förberedd för gymnasiearbetet i årskurs tre och vidare universitet- och högskolestudier.

 

Jag vill även med min undervisning öka förståelsen för naturvetenskapens betydelse för människan och samhället. Därför försöker jag integrera mina ämnen med de samhällsvetenskapliga- och humanistiska ämnena så att eleven ser kopplingen natur- samhälle- människa.

photo of Niklas Wästeby

Niklas Wästeby

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 63