Mona von Porat

Bakgrund

Mitt namn är Mona von Porat och efter mer än 20 år som gymnasielärare och senast på Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm, som förstelärare, valde jag att vara med och starta upp P A Fogelströms gymnasium.  Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och har under mina år varit drivande i olika utvecklingsprojekt med fokus på undervisningssituationer, motivationsfaktorer och kollegialt lärande. Min erfarenhet och kunskap i olika arbetssätt och att bedriva skolutveckling har kunnat bidra, i samarbete med mina kollegor, till att utveckla olika strategier kring skrivande och ett formativt arbetssätt i klassrummet på skolan.

 

Ämnen

I min undervisning i ämnet svenska är syftet att utveckla elevernas förmågor i att kommunicera i både tal och skrift på ett varierat sätt och att arbeta med lässtrategier för att skapa intresse för läsandet och som ett verktyg för att kunna möta olika typer av texter.  Dessutom är det av vikt att eleverna lär sig att samtala om sitt skrivande med mig och varandra och ser sin utveckling som en process där respons och bearbetning är ett medel för lärande. När det gäller historieämnet läser eleverna historia 1b och kan välja historia 2a för att bli mer historiemedvetna. Det ser jag som positivt då eleverna ges möjlighet att få en kunskap om det förflutna och en uppfattning om hur händelser förhåller sig till varandra i grundkursen medan de i fördjupningskursen kan få en ökad förståelse för vissa skeendens påverkan i nutid.   

photo of Mona von Porat

Mona von Porat

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 69