Stella Tinell

Jag är legitimerad gymnasielärare i matematik och kemi och påbörjade mitt arbete på PAF hösten 2019. Tidigare har jag varit anställd på MediaGymnasiet i Nacka strand där jag arbetat som lärare samt var ämnesansvarig inom matematik. Under större delen av mitt tidigare liv har jag arbetat som egen företagare inom olika branscher i serviceyrket, men kände att jag ville få nya och framför allt andra utmaningar i livet. Detta ledde till att jag vid 35 års åldern gjorde en helomvändning av mitt yrkesliv genom att påbörja en universitetsutbildning. Lärarutbildningen kändes som ett självklart val eftersom jag alltid varit intresserad av framför allt matematik och naturvetenskapliga ämnen samt tycker att det är både spännande och kul att arbeta med ungdomar. Jag blev klar med mina studier år 2010 och har arbetat som lärare sedan dess.

 

Som person är jag mycket intresserad av pedagogik och ser det som en utmaning att få fler elever intresserade av de ämnen jag undervisar i samt få dem att förstå att det krävs både tid och övning för att lära sig att behärska och förstå de teoretiska kunskaperna som ligger till grund för olika procedurer inom det naturvetenskapliga området. Jag tror att alla elever har förmågan att lära sig så länge de är införstådda med att det sällan finns genvägar till färdigheterna, utan att förmågorna behöver nötas in i samtidigt som de införskaffar sig teoretiska kunskaper inom ett område (precis som med allt annat hantverk). Jag hoppas förstås att de efter en avslutad kurs kan se de mönster och samband som binder samman olika moment i kurserna istället för att exempelvis betrakta matematiken som ett virrvarr av en massa komplicerade regler.

 

Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med mina nya kollegor här på PA Fogelströms gymnasium, utveckla och förbättra undervisningen med målet att alla elever upplever att de efter en avslutad kurs utvecklat sina förmågor samt fått många nya kunskaper inom ämnet.

photo of Stella Tinell

Stella Tinell

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 88