Henrik Swärd

Hej, mitt namn är Henrik Swärd och jag är legitimerad gymnasielärare i matematik, kemi och geografi. Jag började min lärarbana på Marina Läroverket i Stocksund och gjorde därefter en avstickare till Småland där jag undervisade på Per Brahegymnasiet i Jönköping under 10 år, framförallt på Naturvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate. 2012 fick jag möjlighet att forska på deltid och det ledde fram till en doktorsexamen i maringeologi vid Stockholms universitet. Under min forskartid engagerade jag mig i projekt som syftar till att träna gymnasieelever i naturvetenskapligt arbetssätt. Konkret har det bland annat handlat om att erbjuda nationella och internationella fältbaserade gymnasiearbeten under ledning av erfarna forskare.

I min undervisning vill jag ge eleverna kvalitet och arbetsglädje. I matematik gillar jag att belysa matematikens egen skönhet men också dess viktiga funktion som verktyg vid problemlösning inom en rad olika områden. Som kemilärare på PAF är jag lyckligt lottad. Här får jag arbeta i nya, ändamålsenliga och välutrustade labsalar där vi varvar teoretiska moment med praktiskt arbete i en skön blandning.

 

photo of Henrik Swärd

Henrik Swärd

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 77