Alexandra Sundholm

I augusti 2017 började jag arbeta på P A Fogelströms gymnasium och var en av dem som tog emot våra första elever. Här fick jag en fantastisk möjlighet att få vara med i uppstarten och uppbyggnaden av vår gymnasieskola. Nu några år senare är det glädjande att se hur vi tillsammans skapat den välfungerande skola vi har idag. Sedan 2019 arbetar jag som biträdande rektor med viss undervisning. Jag har lång erfarenhet av gymnasieläraryrket som legitimerad lärare i svenska och psykologi. Senast arbetade jag som förstelärare och programlagsledare på Thoren Business School.

 

I min roll som biträdande rektor har jag ett särskilt ansvar för elevernas mående och långsiktiga prestation. Vi på PAF vill att våra elever ska bli väl förberedda för högre studier och dessutom vill vi att de ska få redskap att hantera studierna och livet med krav och förväntningar som kan medfölja. Det här tar sig uttryck i att vi exempelvis gör kollektiva insatser för att rusta eleverna genom att arbeta med tydlig struktur, gemensamma regler och att eleverna lär sig skilja på person och prestation. Vi vill likaså skapa en gemenskap på skolan med trygghet och trivsel där vi arbetar för att eleverna ska tillägna sig social kompetens. I arbetet mot en långsiktig prestation lyfter vi fram hälsans betydelse, både mental som fysisk. Här är det vårt Elevhälsoteam som spelar en speciellt viktig roll för eleverna och skolan.

 

Som lärare i svenska vill jag ge eleverna ett brett språkligt register. Eftersom vi på PAF har ett speciellt högskoleförberedande uppdrag har svenskämnet ett ansvar för att eleverna ska utveckla ett akademiskt språk. Läs- och skrivstrategier är något som genomsyrar samtliga svenskkurser och elever som tar studenten härifrån ska ha tillägnat sig ett språk som är formellt och språkriktigt. Psykologiämnet är ett ämne som eleverna möter för första gången på gymnasiet. Min förhoppning som psykologilärare är att elever genom vetenskap och aktuell forskning om människan ska få större förståelse för sig själv och andra. Att tillägna sig psykologiska begrepp och teorier är viktigt i ämnet liksom att lära sig flera olika perspektiv och synsätt, något som också är relevant inför kommande högskolestudier.

 

Jag ser med förväntan fram emot att tillsammans med elever och personal fortsätta bygga upp P A Fogelströms gymnasium. Vår ambition, att verka högskoleförberedande med en långsiktig prestation, kommer göra våra elever väl förberedda inför framtiden.

photo of Alexandra Sundholm

Alexandra Sundholm

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 65