Teresa Stråberg

Jag heter Teresa Stråberg och är legitimerad gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Efter gymnasiet läste jag först en civilekonomutbildning och efter ett antal års arbete gick jag Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Jag brinner för mitt jobb då det kombinerar mina intressen för företagsekonomi, entreprenörskap, lärande och pedagogik. Att jag är genuint intresserad av företagsekonomi och juridik gör att jag kan väcka elevernas lust att lära och min entusiasm smittar av sig på dem. Jag ser det som mitt jobb att inspirera eleverna till att våga ha stora drömmar och få dem att inse att vägen dit går via goda studieresultat. Min undervisning präglas av tydlighet och struktur. Dessutom är det mycket viktigt för mig att ha kontinuerlig kommunikation med eleverna för att hjälpa dem nå sina mål.

Jag har tidigare arbetat på Påhlmans gymnasium, Väsby nya gymnasium, Kulturama gymnasium och Hvilan gymnasium. Under mina år som lärare har jag bland annat undervisat Företagsekonomi 1 & 2, Marknadsföring, Redovisning 2, Ledarskap och organisation samt Entreprenörskap.

Ekonomiprogrammets bredd av olika ämnen, allt ifrån företagsekonomi, till juridik och entreprenörskap, förbereder eleverna väl inför livet, oavsett vilken väg de väljer!

photo of Teresa  Stråberg

Teresa Stråberg

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 68