Till innehåll på sidan

Anneli Setréus

Ända sedan jag själv gick i skolan har jag alltid tyckt att det har varit roligt att hjälpa och stötta personer runt om kring mig i sitt lärande. Jag brinner för didaktik och att få förena det intresset med mina ämnen matematik och geografi gör lärare till mitt absoluta drömyrke. Jag är legitimerad matematik- och geografilärare sedan 2011 och har studerat både vid Uppsala och Stockholms universitet. Jag började arbeta som lärare på P A Fogelströms gymnasium våren 2021. Dessförinnan jobbade jag i närmare tio år på YBC i Nacka kommun, där jag också var förstelärare i matematik. Det jag drogs till på PAF var skolans två profilspår, att förbereda eleverna så bra som möjligt inför högre studier men också välmående och långsiktig prestation. Det ligger helt i linje med min egen undervisningsfilosofi, plugga smart och må bra. 

 

I min undervisning strävar jag alltid efter att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin proximala utvecklingszon. Rent konkret handlar det om en tydlig struktur, varierade arbetsformer och en tillåtande arbetskultur i klassrummet. Jag vill att mina elever ska känna att de utmanas och såklart utvecklas av min undervisning men också att den genomförs på ett sådant sätt så att den blir så lustfylld som möjligt. På mina lektioner är det viktigt att eleverna känner att de kan lyckas och att de vågar ställa alla frågor de har. Samtidigt ställer jag höga krav på både arbetsro och engagemang från elevernas sida. Jag jobba ständigt med formativ och elevaktiv bedömning så att eleverna ska veta vad som krävs och vilken kunskapsnivå de ligger på när de summativa examinationerna närmar sig. Nästan varje gång vid arbetsdagens slut kan jag känna den energi och glädje eleverna har gett mig och jag hoppas att jag förmedler de känslorna vidare. 

photo of Anneli Setréus

Anneli Setréus

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 94