Hilda Ring Broman

Jag heter Hilda Ring Broman och är skolsköterska på P A Fogelströms gymnasium. I min roll som skolsköterska vill jag fokusera på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet då jag har sett hur hälsorelaterade faktorer utanför skolan som t.ex. sömn, kost och fysisk aktivitet påverkar studieresultat och mående. Gymnasietiden är så mycket mer än skolan i sig och jag vill därför finnas som stöd i frågor kring relationer, stress, sex och samlevnad eller övriga frågor kring hälsa och mående. Jag träffar alla elever i åk 1 för hälsosamtal och har öppen mottagning dagligen. Vill du boka en tid går det också bra att maila mig så kommer vi överens om en tid som passar oss båda.

photo of Hilda Ring Broman

Hilda Ring Broman

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 59