Anna Riffo Hagberg

Jag heter Anna Riffo Hagberg och påbörjar hösten 2020 mitt tredje år på PA Fogelströms Gymnasium. Jag är legitimerad gymnasielärare i spanska och historia och har ca 20 års erfarenhet inom yrket. Jag tycker det är både roligt och utvecklande att undervisa! Jag har arbetat som lärare i skilda områden nära Stockholmsområdet- såsom Botkyrka, Bredäng Rönninge samt Stockholms innerstad. Närmast kommer jag från en tjänst som lärare i spanska på Carlssons skola, en grundskola i Stockholms innerstad, där jag arbetade i 11 år.

 

Min språkundervisning är strukturerad, men även kommunikativ: Som elev får du använda språket från första lektionen, både i tal och skrift. Jag använder digitala verktyg, musik och film, men även lärobok för att på olika sätt förbättra inlärningen och öka motivationen. Till detta kopplar jag konkreta uppgifter på elevernas egen språknivå. Givetvis arbetar vi på ett strukturerat sätt med såväl grammatik som ordförråd - men alltid kopplat till ett sammanhang.

 

Historia är ett viktigt ämne för att förstå vårt förflutna, oss själva och vår samtid. För att få djupa kunskaper och förståelse krävs ett varierat arbetssätt och god studieteknik.  Min förhoppning är att mina elever i ämnet historia genom undervisningen ges de verktyg som krävs för att utvecklas i ämnet och dessutom ge en god grund för vidare studier.

photo of Anna Riffo Hagberg

Anna Riffo Hagberg

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 73