Till innehåll på sidan

Mikael Råsander

Mitt namn är Mikael Råsander och jag är utbildad gymnasielärare i fysik och matematik vid P A Fogelströms gymnasium. Jag kommer ursprungligen från Enköping och började studera fysik i Uppsala höstterminen 1999 och fortsatte med det till juni 2010 då jag försvarade min doktorsavhandling inom teoretisk materialfysik. Därefter har jag arbetat som forskare i ungefär 10 år vid bland annat Imperial College London och Kungliga Tekniska högskolan. Innan jag började som lärare på P A Fogelströms gymnasium arbetade jag på Katedralskolan i Uppsala.

 

I min undervisning strävar jag efter att fånga elevernas intresse och att därigenom få dem att vilja utvecklas. Genom att koppla samman rena ämneskunskaper med företeelser och aktuella händelser ute i samhället gör jag undervisningen relevant för eleverna. Matematik och fysik anses generellt vara svåra ämnen och för att lyckas krävs det en hel del eget arbete. Jag är därför tydlig med vad som förväntas av eleverna och jobbar aktivt med att bygga upp deras självförtroende och egna vilja att utvecklas för att nå utsatta mål. Mina erfarenheter från den akademiska världen har också förberett mig för vilka kunskaper, förmågor och erfarenheter som är av extra vikt för framtida högre studier.

photo of Mikael Råsander

Mikael Råsander

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 61