Adnan Pervan

Mitt namn är Adnan Pervan och jag är legitimerad lärare i engelska och historia. Jag växte upp i Helsingborg och avlade min lärarexamen vid Malmö Högskola men flyttade till Stockholm i början av 2011. Mitt första lärarjobb var på NTI Gymnasiet vid Odenplan där jag jobbade fram till hösten 2018 då jag började jobba på PA Fogelströms gymnasium.

I min undervisning strävar jag efter att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt att påbörja en högre akademisk utbildning som kräver en bred kunskapsbas inom det engelska språket. Jag lägger därmed mycket fokus på att hjälpa eleverna formalisera deras språkbruk då många elever är generellt duktiga på engelska samtidigt som de inte riktigt behärskar mer formella genrer. Vi jobbar mycket med att läsa och skriva i klassrummet i syfte att vänja eleverna att bli vana läsare och skribenter. I mitt andra ämne, historia, lägger jag mycket fokus på att utvidga elevernas baskunskaper om viktiga historiska händelser för att på så vis förbättra deras möjligheter att tänka kring hur historia skapas och används. Slutligen jobbar jag även mycket med att förbättra elevernas förutsättningar att självständigt värdera och förhålla sig till samhällsfrågor och källor, vilket jag tror är en avgörande faktor för att eleverna, på egen hand, ska kunna navigera i samhället. ​

photo of Adnan Pervan

Adnan Pervan

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 72