Ellenor Öström

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och även speciallärare. Jag har ett stort intresse för pedagogiska frågor som berör elevernas läs- och skrivförmåga och det har gjort att mitt fokus under de senaste åren har legat på svenskämnet och på specialpedagogiskt arbete. Jag har under många år arbetat på Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, där jag hade en förstelärartjänst med fokus på just svenskämnet och specialpedagogiska frågor. Nu senast har jag arbetat som speciallärare med ansvar för specialpedagogiskt utvecklingsarbete på Södra Latins gymnasium. På såväl Viktor Rydberg som Södra Latin har mitt arbete på många sätt varit inriktat på att utveckla goda läs- och skrivstrategier samt studiestrategier. 

Att vara pedagog är både utvecklande och utmanade (och himla roligt!). Det jag bland annat tycker om med att vara lärare är utmaningen i att hitta vägar för att skapa ett engagemang och en lust att lära hos såväl de högpresterande eleverna som hos dem som inte alltid har det så självklart enkelt i skolan. Min ständiga strävan är att samtliga elever trots att jag ställer höga krav ska kunna slappna av och våga växa. 

 

photo of Ellenor Öström

Ellenor Öström

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 74