Matilda Olsson

Jag är legitimerad svensk- och religionslärare och har närmast arbetat på Östra gymnasiet där jag också var ämnesansvarig för religionsämnet. Läraryrket är komplext och innefattas av många aspekter. Mitt mål som lärare är givetvis att eleverna vid studenten ska ha utvecklat djupa ämneskunskaper men även att de ska uppleva att de har verktygen för en långsiktig prestation.

 

Att tydligt skilja på prestation och person är en central del i min lärarroll med målet att eleverna ska utveckla färdigheter för att just kunna prestera långsiktigt med hjälp av tydlighet, studieteknik och en stor dos av lyhördhet. Jag arbetar ofta utifrån olika former av kamratrespons och ventileringar där strävan ligger i att eleverna ska kunna se sin prestation i ett specifikt sammanhang och en kontext.

 

Som svensklärare vill jag givetvis framhålla de läs- och skrivstrategier som vi på PAF arbetar utifrån och som genomsyrar all undervisning. Läsningen ska ses som ett naturligt och omfattande inslag där eleverna tränar sin läsvana och läsförståelse, men även med förhoppningen att de genom läsningen ska utvecklas som människor.  Jag arbetar utifrån att eleverna ska få möta många olika slags texter med särskilt fokus på den vetenskapliga texttypen och konsekvent träna på det vetenskapliga skrivandet med det formella språket. Efter tre år på PAF ska eleverna vara väl förberedda inför kommande universitets- och högskolestudier.

photo of Matilda Olsson

Matilda Olsson

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 84