Till innehåll på sidan

Lena Moser

Som skolbibliotekarie på P A Fogelströms gymnasium får jag den fantastiska möjligheten att fortsätta bygga upp ett skolbiblioteket i den vackra gamla aulan. Här kan elever låna böcker för skolarbete och fritid samt studera i en lugn miljö. För mig är det viktigt att skolbiblioteket är en väl integrerad pedagogisk resurs för skolans elever och personal. Skolbiblioteket har ett särskilt ansvar att stärka elevernas medie- och kommunikationskunnighet samt uppmuntra till läsning.  Eftersom PAF har ett högskoleförberedande uppdrag är det viktigt att eleverna utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt. Här kan skolbiblioteket hjälpa till och exempelvis erbjuda handledning i informationssökning och källkritik

photo of Lena Moser

Lena Moser

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 60