Hannes Manselin

Mitt namn är Hannes Manselin och jag arbetar på P A  Fogelströms gymnasium sedan augusti 2018. Jag är legitimerad lärare i matematik och fysik och har undervisat sedan 2012. Under de fem första åren jobbade jag på två olika gymnasieskolor i Falun där jag också var ämnesansvarig i matematik under ett år. Efter detta var jag ett läsår på en skola i Waterloo, Belgien. Där fick jag möjlighet att undervisa elever på ett internationellt program (International Baccalaureate Diploma program) på engelska.

Mitt mål med min undervisning har alltid varit att förbereda mina elever för nästa steg vilket det än må ha varit. När jag bestämde mig för att söka mig tillbaka till Sverige och Stockholm så var P A Fogelströms gymnasium ett naturligt val då jag här får arbeta med precis detta. Mitt år i Belgien har givit mig en bredare kunskap om vad som krävs för att studera internationellt. I mina ämnen försöker jag visa eleverna nyttan av ämnena både i privatliv, fortsatta studier och kommande yrkesliv. Inte minst är det matematiska språket viktigt för att kunna ta till sig och tolka information från olika källor, vilket jag ser som en naturlig koppling till PAF´s arbete med källvärdering.

photo of Hannes Manselin

Hannes Manselin

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 75