Pär Ljunggren

Jag undervisar i fysik och matematik och startade på PAF höstterminen 2020. Jag är född och uppvuxen i västra Värmland där jag hade ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Efter sju år hade jag bland annat fått se mig om i världen och arbetat utomlands och valde då att hoppa på ämneslärarutbildningen med inriktning fysik och matematik vid Uppsala Universitet. Under utbildningen fick jag upp ett intresse för astronomi vilket ledde till ett utökat program med sena kvällar med kurser och letande, snarare bekräftande, av exoplaneter.

 

Båda mina större arbeten som jag skrev på universitetet var kopplade till begreppet bridging, vilket innebär vad studenterna förväntar sig att utbildningen ska ge och hur deras uppfattning av utbildningen är när de går den. Varför klarade eller fullföljde de inte på astronomiprogrammet sin utbildning? Det var bland annat det intresset som gjorde PAF till en lockande arbetsplats: Hur kan vi ge våra elever en bra förutsättning inför högskolan?

 

Under mina lektioner får eleverna lyssna, vara aktiva och ta eget ansvar. Du lär genom att göra.

 

photo of Pär  Ljunggren

Pär Ljunggren

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 61