Hans Kulneff

Jag är legitimerad gymnasielärare inom ämnena samhällskunskap, religionskunskap och idrott & hälsa. Jag kommer senast från en tjänst på Internationella hotell- och restaurangskolan.

Under mina år som lärare har jag satsat på att utforma mina kurser med fokus på tydlighet i undervisningen, variation av lektionerna och ett starkt engagemang för eleverna. P A Fogelströms gymnasium har ett uttalat mål om att förbereda eleverna för vidare högre studier och jag är övertygad om att idrott och hälsa spelar en viktig roll i detta arbete, framförallt för att förmågan att ta hand om sin kroppsliga och mentala hälsa är avgörande för att kunna prestera på sikt.

I min undervisning strävar jag efter att ge mina elever de teoretiska och praktiska förutsättningar de behöver för att utveckla sin förståelse för samtiden. Studiebesök och gästföreläsningar varvas med egna föreläsningar, diskussioner och uppsatsskrivande. 

photo of Hans Kulneff

Hans Kulneff

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 76