Sofie Kriström

Jag är legitimerad religions-, retorik och svensklärare och har arbetat på PAF sedan hösten 2018. Från hösten 2019, i egenskap av förstelärare, arbetar jag också med utvecklingsarbetet kopplat till läs- och skrivstrategierna på skolan. Innan jag bestämde mig för läraryrket, där jag varje dag slås av vilket roligt, varierat och givande jobb jag har, studerade jag också kriminologi och journalistik. 

 

Som svensklärare klappar mitt hjärta förstås lite extra för läsandet och att börja på PAF, där böcker, lässtrategier och bildning genomsyrar verksamheten, har därför varit som att komma hem. Genom att låta läsningen spela en central roll rustas våra elever för högre studier och därutöver fyller den en språkutvecklande funktion, vilket är gynnsamt för samtliga skolämnen. Dessutom tränar läsningen vår empatiförmåga. För att det ska ske måste vi ju dock förstå de texter vi möter och jag arbetar därför aktivt med lässtrategier av olika slag. Detta för att eleverna ska begripa och kunna tillägna sig de texter de dagligen kommer i kontakt med. En vuxen person behöver behärska mellan 50 000-70 000 ord för att klara sitt dagliga liv. Om vi inte har läst, eller blivit lästa för, hamnar vårt ordförråd någonstans mellan 15 000-17 000 ord. Glappet är alltså stort och att inte läsa, eller förstå det en läser, blir därför i slutändan en demokratifråga där vi som skola spelar en viktig roll. När våra elever tar studenten ska de ha en arsenal av lässtrategier i sin verktygslåda, ett gediget ordförråd och känna sig helt redo för de högskolestudier som väntar majoriteten av dem.

 

Utöver läsfokuset finns det förstås en massa annat som är viktigt i min undervisning, såsom de genrepedagogiska inslagen, fokuset på studieteknik och de höga förväntningarna jag har på mina elever. De höga förväntningarna delar jag med mina kollegor och jag ser fram emot att tillsammans med dem göra PAF till Stockholms absolut bästa skola.

photo of Sofie Kriström

Sofie Kriström

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 62