Petra Knuters

Efter en tysk examen (legitimationen) för maskiningenjörteknik (tyska: Diplom-Ingenieur motsvarar svensk civil-ingenjör) på en teknisk högskola jobbade jag många år i den kemiska anläggningsbranchen som projektingenjör samtidig som jag undervisade blivande maskiningenjörer i maskindynamik och statik.

Den yrkesmässiga omorienteringen skedde på grund av en sportskada och då var det gymnasielärare för det tyska språket - mitt modersmål och ett mycket analytiskt språk - jag bestämde mig för.

Några år studium på ett svenskt universitet medan jag parallet jobbade som vikarie på olika gymnasier avslutades med legitimationen som gymnasielärare för det tyska språket.

Som lärare ser jag min uppgift i att hjälpa de unga personligheterna - eleverna - att hitta sin plats i det svenska samhället genom att ”marknadsföra” och undervisa mitt språk på ett sätt där det ”aktuella” Tyskland står i medelpunkten som Sveriges största[1] handelspartner.

Att få jobba med unga människor i en kreativ och sig ständigt förändrande miljö och att få omedelbar feedback ser jag som en stor fördel med läraryrket.

photo of Petra Knuters

Petra Knuters

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 66