Anna Hockman

Jag heter Anna Hockman och jag är behörig lärare i ekonomi och juridik. Jag har en bakgrund som civilekonom och egenföretagare och har arbetat inom olika branscher innan jag skolade om mig till gymnasielärare. Mina erfarenheter från näringslivet är ett bra komplement till min mer teoretiska lärarutbildning.

Jag erbjuder mina elever tydlighet, struktur och ett högt tempo i undervisningen som ett verktyg för att skapa fokus och motivation i klassrummet. Jag arbetar mycket med elevernas språkliga framställning, med fokus på att kunna skriva formella och vetenskapliga texter. Ett korrekt språkbruk är ju särskilt viktigt inom juridiken, men är också en förutsättning för att kunna visa sin ämneskunskap på ett rättvisande sätt, kunna föra fram sina åsikter och för att klara av högskolestudier.

Det är roligt och utmanande att undervisa i ämnen där eleverna inte har så mycket teoretiska förkunskaper med sig från grundskolan.  Ekonomi och juridik omfattar mer än vad man kanske till en början tror. Jag ser mina ämnen både som en möjlighet för eleverna att skaffa sig goda ämneskunskaper och viljan att studera vidare, men också som en möjlighet att t ex reflektera kring sig själv och utvecklas som individ, att diskutera etiska och moraliska dilemman och att öva sig i praktiskt ledarskap och entreprenörskap.

photo of Anna  Hockman

Anna Hockman

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 93