Lisen Herrgård

Lisen tar med sig mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete, ett stort engagemang för elevers välmående och tar en naturlig plats i personalgruppen med sin unika spetskompetens.

photo of Lisen Herrgård

Lisen Herrgård

Befattning:
E-post:
Telefon:
08 508 329 52