Maria Hällerfors

Jag bestämde mig ganska sent i livet att bli lärare. Jag är i grunden utbildad civilekonom och har under många år arbetat med redovisning internt samt som controller. Efter utlandsboende bestämde jag mig för att sadla om och läsa in det som behövdes för att kunna undervisa på gymnasiet.

 

Jag är behörig att undervisa i ekonomiska ämnen samt engelska. Under mitt första år undervisade jag i engelska på Södra Latin och sedan har jag under fem års tid varit på Thoren Business School. Där har jag förutom undervisning också de sista två åren haft ett försteläraruppdrag, att utveckla skolans arbetsplatsförlagda lärande och knyta det närmare undervisningen. Jag har också suttit med i skolans ledningsgrupp i form av programlagsledare för ett av ekonomiprogrammen.

 

Jag har mestadels undervisat inom företagsekonomi och ser att jag har stor nytta av att tidigare själv arbetat med det jag lär ut, att ha gedigna kunskaper både inom den teoretiska delen som det praktiska utförandet. Jag tycker att det är oerhört stimulerande att få vara med och utveckla ekonomiutbildningen här på PA Fogelström och förbereda eleverna för vidare studier på universitet och högskola.

photo of Maria Hällerfors

Maria Hällerfors

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 64