Alicia Gomez

Mitt namn är Alicia Gomez och jag är legitimerad lärare i samhällskunskap och sociologi. Min lärarexamen tog jag genom Uppsala universitet där jag dessutom, några år tidigare, utbildade mig till beteendevetare. Innan jag började arbeta här på P A Fogelströms gymnasium arbetade jag dels som lärare, dels inom stödverksamheter för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Från dessa verksamheter bär jag med mig värdefulla kunskaper om bemötande av unga efter varierande behov. Att arbeta med ungdomar har varit ett självklart val och med min yrkesbakgrund känner jag mig oerhört hemma i skolans värld där jag får vara med och påverka ungas livsbanor och kunskaper om samhället omkring dem.

 

På mina lektioner ställer jag krav. Det måste råda arbetsro för att lärande ska kunna ske på bästa sätt och jag söker alltid interagera med klassen under lektionen för att

hålla fokus. Det gör att jag ibland ställer öppna frågor som man får räcka upp handen för att besvara men ibland väljer jag också ut elever själv, dels för att alla ska få komma till tals, dels så att man som elev hänger med. Dock är jag noggrann med att understryka att det är okej att ha fel i mitt klassrum, ibland till och med uppmuntrat, eftersom det visar på en lärandemöjlighet. Sådan feedback är betydande både för eleven och för mig. Jag ser det också som självklart med tydlighet och struktur för att mina elever ska känna att lärandet är meningsfullt.

 

Att vara lärare, i såväl samhällskunskap som sociologi, är något jag växer av som person vilket gör mitt arbete roligt. Att möta elever och se dem utvecklas utifrån sina ibland skiftande förutsättningar och att därtill få vara med och påverka den resan är något som ger mig energi. Med min undervisning hoppas jag därtill kunna sprida den energin vidare till mina elever.

photo of Alicia Gomez

Alicia Gomez

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 83