Johanna Ekman

Mitt namn är Johanna Ekman och jag är legitimerad gymnasielärare i engelska och historia.  Mina ämnen är inte bara spännande, utan också högst relevanta. Det engelska språket har kommit att bli viktigt för både högskole- och universitetsstudier såväl som i det framtida yrkeslivet varför det är viktigt att våra elever utvecklar kunskaper som motsvarar dessa förväntningar. Historiska kunskaper bidrar till en större förståelse för oss själva och den värld vi lever i.     

 

Det är viktigt för mig att undervisningen känns meningsfull och att mina elever känner att de utvecklar sina kunskaper och förmågor. För att åstadkomma detta strävar jag efter att variera arbetssättet i mitt klassrum, både vad gäller stoff och form, med stort fokus på läsande och skrivande i olika former.  Eleverna kommer att bekanta sig med många olika genrer av texter och skrift, till exempel skön- och facklitteratur, artiklar av olika slag samt historiska källor. 

 

För att stärka elevernas läs- och skrivutveckling i syfte att förbereda dem för vidare studier på högskola och universitet, vill jag stötta elever med att utveckla förmågan att använda relevanta begrepp samt ett mer formellt och akademiskt språkbruk. Jag använder mig också av olika former av kamratrespons så att eleverna kan ta hjälp av varandra att förbättra och fördjupa sitt lärande. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och elever på PA Fogelströms gymnasium.

photo of Johanna Ekman

Johanna Ekman

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 67