Matilda Edström

Mitt namn är Matilda och jag är legitimerad ämneslärare i matematik och tyska. Jag studerade på lärarprogrammet i Uppsala, där jag fortfarande bor kvar och sedan augusti 2020 arbetar jag här på P A Fogelströms gymnasium. Tidigare arbetade jag på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen där jag huvudsakligen undervisade i matematik. Därtill hade jag även en del forskning i min tjänst och samarbetade med en professor inom matematikdidaktik från Stockholms universitet. Min förhoppning är att jag skall kunna ta med mig de erfarenheter och kunskaper jag förvärvat i forskningsprojektet och applicera det här på PAF, som har en mer högskoleförberedande profil.

 

För mig som lärare är det viktigt med en bra struktur och ett gott klassrumsklimat. Jag vill att det ska vara tydligt vad som förväntas av mina elever, men samtidigt ska de inte känna sig rädda att ställa frågor eller visa sina svagheter. Det finns inga dumma frågor! Alla frågor är alltid välkomna och jag försöker även uppmuntra mina elever att hjälpa och förklara för varandra. Detta hjälper till att befästa kunskaperna både hos frågeställaren och den som förklarar. Genom att förklara för andra ökar förståelsen för ämnet och är det svårt att förklara för en klasskamrat kanske kunskaperna behöver befästas ytterligare.

 

Jag försöker även betona vikten av att behärska grundläggande procedurer och regler i mina ämnen, eftersom det är enklare att bygga på nya kunskaper om de står på en god grund när ämnesinnehållet successivt avanceras. Jag tror därför inte på genvägar när det kommer till inlärning. Ibland måste saker och ting få ta lite längre tid och ibland går det snabbare. Genom att stöta och blöta kunskaperna grundligt tror jag även att det på sikt blir roligare att lära sig och att övergången till universitet/högskola blir mindre smärtsam. Mitt mål är att det ska kännas nyttigt, men även roligt att lära sig matematik och tyska.

photo of Matilda Edström

Matilda Edström

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 94