Jennie Axén Lundqvist

Jag har alltid tyckt om skolans särpräglade miljö, det livfulla, kreativa och mycket sociala. Jag är legitimerad gymnasielärare i biologi, naturkunskap, hållbar utveckling, naturvetenskaplig specialisering och psykologi. Innan jag kom på att det var lärare jag ville bli utbildade jag mig till biolog inom marin systemekologi och jag har även varit doktorand på Karolinska Institutet. Där forskade jag i gränslandet mellan biologi och psykologi, inom psykoneuroimmunologi, om hur stress kan påverka en individs immunförsvar och till exempel förvärra en redan befintlig allergi.

Jag har tidigare arbetat på Doctus gymnasium, Gustavsbergs gymnasium och Värmdö gymnasium och undervisat i biologi, marinbiologi, naturkunskap, hållbar utveckling, gymnasiearbete på Naturprogrammet och psykologi.

Efter mer än tio år som gymnasielärare kan jag bara bekräfta att jag har världens bästa yrke.

Jag upplever att höga förväntningar och en tydlig struktur hjälper både den som har svårt med strukturen själv och den som lätt blir stressad av egna krav och att inte ha kontroll eller vad som förväntas av den. Därför arbetar jag med tydliga momentplaneringar där allt är samlat på ett ställe, där det tydligt framgår vad målet med dagens lektion är, vad som förväntas av eleven och om det är examination även vilka kunskapskrav som testas. För mig är det viktigt att eleven känner sig trygg i klassrummet eftersom det är då inlärning är möjligt. Jag tror även på att utmana eleven så att den känner att förväntningarna är höga och att målet är möjligt att nå men att det krävs ansträngning och eget ansvar över sin inlärning och sina studier. Det är med stor motivation och nyfikenhet jag går till mitt arbete som lärare på PA Fogelströms gymnasium, en skola som delar många av mina grundpelare i undervisning.

photo of Jennie Axén Lundqvist

Jennie Axén Lundqvist

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 78