Malin Appelgren

Hej!

Jag heter Malin Appelgren och är vikarierande skolkurator på P A Fogelströms gymnasium under läsåret 20/21 då ordinarie kurator Malin Björling är föräldraledig.

Jag träffar elever för enskilda samtal, vilket kan handla om allt från studiesvårigheter till sociala problem i eller utanför skolan. Utöver det så arbetar jag förebyggande och hälsofrämjande på grupp- och organisationsnivå. På P A Fogelströms arbetar vi för att eleverna ska kunna prestera långsiktigt och hålla i längden. För att klara det behöver man strategier för att hantera både stress och prestationsångest. En välfungerande grupp är en förutsättning för lärande, varför vi i elevhälsoteamet jobbar nära mentorerna i arbetet med klassens sammanhållning.

För att boka tid för ett enskilt samtal, vänligen maila mig så kommer vi överens om en tid som passar dig.

photo of Malin Appelgren

Malin Appelgren

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 53