Till innehåll på sidan

Olov Andersson

Jag heter Olov Andersson och är legitimerad lärare i svenska och filosofi. Innan jag började på PA Fogelströms gymnasium undervisade jag under tio års tid på Riksäpplet och Fredrika Bremergymnasiet. Skälet till att jag sökte mig till min nuvarande arbetsplats var att jag ansluter mig till idén om att de studieförberedande programmen på gymnasiet bör ge en gedigen grund att stå på inför högre studier, både vad gäller vetenskapligt fokus och att alla elever ska kunna prestera långsiktigt. 

 

För att eleverna ska kunna tillägna sig högre studier behöver de ha en vana både av att läsa stora textmängder och att kunna skriva fokuserat med anpassning till textens syfte. För att bli bra på det krävs övning och stöd. Lässtrategier är därför ett viktigt inslag i min undervisning i samtliga svenskkurser, men jag vet också hur viktiga strategierna är i alla skolämnen och använder dem därför även i filosofin. I skrivandet behövs också stöd och övning, vilket jag ger genom att bryta ner större skrivuppgifter i mindre delar. En skrivuppgift blir därmed ett arbete som sker steg för steg i en process som är riktad mot ett mål. Jag eftersträvar att alla elever ska få en trygghet i att de klarar att kommunicera i situationer av olika slag.  

 

Goda ämneskunskaper är centralt. Jag vill att alla elever ska förstå vikten av att ha en kunskapsmässig grund att stå på för att till exempel kunna göra analyser och dra slutsatser. En analys måste utgå från faktakunskaper, varför dessa blir en förutsättning för djupare förståelse. Även det vetenskapliga förhållningssättet är centralt i min undervisning. Jag tar det som min uppgift att varje lektion ta med eleverna in i ämnet, och att de där ska upptäcka något som de inte har sett förut. 

photo of Olov Andersson

Olov Andersson

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 74