Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet och stärker din förmåga till analytiskt tänkande. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier.Du tränar upp ett vetenskapligt arbetssätt och lär dig förstå sammanhang i naturen och livets villkor. Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt. Du läser fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund och är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar.

När vi höstterminen 2018 flyttar in i våra nya lokaler möts vi av tre nya labsalar. För att underlätta läsandet av kurslitteratur på högskolan läser samtliga elever Engelska 7. Eftersom  vi tror att historisk kunskap är en grund för att kunna dra slutsatser om samtida händelser och sammanhang läser alla elever också Historia 2a. Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet kan starta och driva UF-företag i årskurs 3 inom ramen för en valbar kurs.  Tyska, Spanska och Franska steg 4 är valbara, liksom Matematik 5.

Inriktning naturvetenskap

Ladda ner poängplan för Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap

 

 

Dela: