Till innehåll på sidan

Högskoleförberedande på riktigt.

Den mest utmärkande delen av undervisningen hos oss utgår ifrån vetskapen om de problem som gymnasieelever stöter på när de studerar vidare. Många saknar den rätta språkkänslan och har svårt att ta till sig kurslitteratur. Det brister med hänsyn till källhantering, vetenskapsteoretiska förkunskaper och studieplaneringsförmåga. En del har även svårt att skilja värderingar från faktautsagor. Vår skola är högskoleförberedande på riktigt. Våra program ger dig inte bara behörighet att studera vidare, utan också de strategier som du behöver för att kunna prestera på högskolenivå.

Läs- och skrivstrategier

Samtliga pedagoger hjälps åt med att lära ut bestämda läs- och skrivstrategier. Vi gör detta för att eleverna med tiden ska kunna ta sig an allt längre texter och jobba med texter av vitt skilda slag. Efter att ha tagit studenten är tanken att eleverna ska behärska de läs- och skrivarter som behövs för högre studier.

Vetenskapligt uppsatsskrivande

Under de två första åren hos oss deltar våra elever, oavsett program, i fem vetenskapliga projekt som redovisas i uppsatsform. Därefter ska de vara väl förberedda för att under det avslutande läsåret skriva sina gymnasiearbeten. Uppsatsprojekten ser i princip ut på samma sätt som på högskolan, i syfte att eleverna ska känna igen sig när de studerar vidare.

Att ha ett kritiskt förhållningssätt

Vi har högt i tak i våra klassrumsdiskussioner och uppmuntrar våra elever att argumentera för sina åsikter och trosföreställningar. Men det bör också ske på ett genomtänkt sätt. Att ha åsikter är stort – att kunna ge goda skäl för dem är större.

Dela: