Till innehåll på sidan

Försäkring för elever

Försäkringsbolaget är Crawford & Co.

Stockholm stads kollektiva olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn och
ungdomar upp till 24 år.

Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom.

Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:

Crawford & Co / Kommunolycksfall
Box 6044
171 06 Solna

För mer information och skadeanmälningsblanketter:
www.sterikforsakring.se

Telefon: 08-508 29 926

E-mail: sterik.olycksfall@crawco.se

Här hittar du Försäkringsinformation - Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Försäkringsperiod 2020-01-01 - 2020-12-31

Dela: