Försäkring för elever

Stockholm stads kollektiva olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn och
ungdomar upp till 24 år.

Försäkringsbolaget är Crawford & Co. 
 

Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:

Crawford & Co / Kommunolycksfall
Box 6044
171 06 Solna
 

För mer information och skadeanmälningsblanketter:
www.sterikforsakring.se

Telefon: 08-508 29 926

E-mail: sterik.olycksfall@crawco.se

Här hittar du Försäkringsinformation - Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Försäkringsperiod 2018-01-01 -- 2018-12-31

 

Dela: