Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samtliga våra elever på Ekonomiprogrammet startar och driver UF-företag i årskurs 3. För att underlätta läsandet av kurslitteratur på högskolan läser samtliga elever Engelska 7. Eftersom  vi tror att historisk kunskap är en grund för att kunna dra slutsatser om samtida händelser och sammanhang läser alla elever också Historia 2a.Tyska, Spanska och Franska steg 4 är valbara, liksom Matematik 4.

Inriktning ekonomi 

Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi

Inriktningen ekonomi utvecklar kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik 

Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet - inriktning juridik

Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Dela: