Till innehåll på sidan

Ekonomiprogrammet

Sedan 1916 har det bedrivits ekonomiutbildningar i olika form i vår byggnad, ett arv vi förvaltar med stolthet.

Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten. Av den anledningen lutar uppsatsprojekten för ekonomieleverna redan tidigt åt det ekonomiska och samhällsvetenskapliga hållet. Därför blir också satsningen på våra läs- och skrivstrategier extra viktig här.

Det ställs dessutom ofta höga krav på de matematiska kunskaperna hos ekonomistudenter på högskolan, något som i samtal med lärosäten identifierats som ett problemområde för studenterna. Under de första veckorna efter skolstart i årskurs 1 testar vi elevernas grundläggande matematikkunskaper och erbjuder räknestugor utanför lektionstid för dem som har behov av det. Skolan erbjuder också studiehjälp av mer allmän natur.

Liksom på naturvetenskapsprogrammet har vi lagt till Engelska 7 som programfördjupningskurs, inte minst för att öka elevernas förmåga att tillägna sig kurslitteratur på engelska.

Vi erbjuder två inriktningar på ekonomiprogrammet. Inriktningen juridik innehåller filosofi, psykologi, två rent juridiska kurser och endast två kurser i matematik. Inriktningen ekonomi innebär istället en extra kurs i företagsekonomi och matematik 3b, vilket innebär behörighet till civilekonomutbildningen. På båda inriktningarna genomför eleverna en kurs kopplad till ung företagsamhet, UF.

Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi

 

Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet - inriktning juridik

 

Dela: