Till innehåll på sidan

Vi hälsar alla nya elever i årskurs 1 välkomna!

Föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk 1.

Av pandemiskäl har vi förlagt föräldramötet till två kvällar, tisdag och onsdag den 24e och 25e augusti, och delat upp det så att endast en klass i taget samlas. Tider för varje klass finns i sommarbrevet.

Det kommer att bli en genomgång av rektor i biblioteket och en träff med mentor i ett klassrum, varje moment tar 45 minuter. För att minska trängseln ber vi er att endast en vårdnadshavarare deltar, och vi påmminner er om att vara extra noga med FHM´s rekommendationer i övrigt. Genomgången i biblioteket kommer att filmas och läggas ut på vår YouTube-kanal om vi lyckas få till dräglig bild- och ljudkvalitet. 

 

Under vecka 33 skickas ett detaljerat sommarbrev ut till alla antagna elever i åk 1.

Viss information får du redan här för att kunna planera för läsåret.

All antagning sker av den gymnasiegemensamma gymnasieantagningen. Vi kan inte påverka den, utan hänvisar alla frågor direkt till: https://gymnasieantagningen.storstockholm.se Den 1 juli kan du se resultatet av den slutgiltiga antagningen via ditt inlogg på gymnasieantagningen. Den 16 augusti tar vi över reservantagningen, och går då strikt efter den reservlista vi får från gymnasieantagningen. 

 

Upprop för åk 1 sker den 23 augusti klockan 10:00, insläppet är öppet från 09:45. 

Den 25 augusti har vi planerat för ett föräldramöte 18:00-20:00. Vår ambition är att genomföra mötet fysiskt i våra lokaler, men vi kommer att bevaka pandemi- och vaccinationsläget och återkomma. Vid behov kommer mötet att genomföras digitalt eller uppdelat på flera dagar.

Elev och vårdnadshavare kallas till ett kort målbildssamtal under den 26-27 augusti. Exakt tid för just ditt samtal finns i brevet som skickas ut vecka 33.

 

Fram till den 11/8 kan du maila önskemål om klassplacering till git.nilsson@edu.stockholm.se Efter detta datum har vi inte möjlighet att ta hänsyn till önskemål om klassplacering. Observera att det inte är garanterat att alla önskamål kan uppfyllas och vi kan av olika skäl inte redovisa anledningarna i varje enskilt fall.

 

 

Lovdagar under läsåret 21/22:

Höstlov: 1-5 november.

Jullov: 23 december - 7 januari.

Sportlov: 28 februari - 4 mars.

Påsklov: 11-18 april.

26-27 maj.

6 juni.

 

Avslutningen för årskurs 1 äger rum den 8 juni 2022.

 

Vi ses i augusti!

 

Antagning

 

Om du vill söka till årskurs 2 eller 3, så maila dina tidigare betyg och nuvarande studieplan till vår skolsekreterare git.nilsson@edu.stockholm.se. Vi gör individuella bedömningar av samtliga ansökningar, där vi framförallt väger in tidigare betyg och nuvarande studieplan för att skapa oss en bild av förutsättningarna att studera hos oss.

Ingress: 
Vi hälsar alla nya elever i årskurs 1 välkomna!