Just nu är det fullt i alla klasser. Om vi av någon anledning får en ledig plats på skolan, så hör vi av oss till reserver i den ordning de står på reservlistan som vi fått från den länsgemensamma gymnasieantagningen. Vid reservantagning tar vi enbart hänsyn till meritpoäng från årskurs 9. Många på reservlistan har individuella skäl till varför just de borde beredas en plats på skolan de sökt, men dels har vi inte kompetens att rangordna dessa olika skäl och dels riskerar vi i så fall att någon elev på listan blir förbigången. Med andra ord behöver du varken höra av dig och ange särskilda skäl eller oroa dig för att din reservplats försvinner för att du inte uppgivit några särskilda skäl. Se till att vara kontaktbar så hör vi av oss om det dyker upp en ledig plats.

Vår hantering av situationen med coronaviruset är att vi följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att mötas i klassrum, korridorer och matsalar, vilket man förstås tagit hänsyn till när man på nationell nivå gjort bedömningen att landets gymnasieskolor skall hålla öppet för undervisning. För er som kommer från årskurs 9 så känner ni igen det sedan i våras. För er i årskurs 2 och 3 är det en ny situation eftersom det var distansundervisning i våras, och vi förstår att det kan väcka en del funderingar och oro. Det vi kan göra är att fokusera på vårt huvuduppdrag som är undervisning, och räkna med att det nationella beslutet föregåtts av noggranna överväganden. Givetvis följer vi utvecklingen framöver noga.

Vi påminner om de hygienrekommendationer som finns, är noga med städning och påfyllning av tvål och handsprit, samt genomför enligt Stockholm Stads beslut 20% av undervisningen på distans. Denna distansundervisning kommer helt att förläggas till åk 2 och 3.

Alla med symptom skall stanna hemma, och kan under den begränsade tid det gäller följa delar av undervisningen via Skolplattformen. Elever som själva tillhör riskgrupp, eller har nära anhöriga som gör det, lämnar läkarintyg till skolan och har vidare kontakt med elevhälsan för att hantera skolgången. 

Information till nya elever HT 2020

 

Antagningsbesked meddelas från den länsgemensamma gymnasieantagningen. Deras tidsplan har i år ändrats ett par gånger. Så fort vi får elevlistorna från gymnasieantagningen skickar vi ut ett informationspaket till alla våra nya elever. Vår målsättning är att du skall få hem detta i din brevlåda den 17 augusti.

Upprop för årskurs 1 sker måndag 24 augusti klockan 09.45.
Årskurs 2 startar tisdag 25 augusti klockan 08.30.
Årskurs 3 startar tisdag 25 augusti, Naturvetenskapsprogrammet kl. 9.00, Ekonomiprogrammet kl. 13.00

Det planerade föräldramötet för årskurs 1 på onsdag 26 augusti är inställt med anledning av pågående pandemi. Informationen kommat istället att skickas ut digitalt.

Ett trettiominuters målbildsamtal genomförs med mentor, elev och vårdnadshavare i årskurs 1 under dagtid 27 och 28 augusti. Exakt tid för just ert samtal kommer finnas i augustibrevet.

Eventuella önskemål om klassplacering ska mejlas till git.nilsson@edu.stockholm.se
senast 20 augusti. Efter detta datum kan vi inte ta hänsyn till önskemål om placering.

Vi hoppas att ni får en fin sommar, vi ses i höst!

 

Välkommen!

Ansökan till åk 2 och 3

 

Alla klasser är i nuläget fulla. Om du vill stå på vår reservlista, så maila dina betyg från åk 9 och åk 1 till vår skolsekreterare git.nilsson@edu.stockholm.se.

Ingress: 
Just nu är det fullt i alla klasser. Om vi av någon anledning får en ledig plats på skolan, så hör vi av oss till reserver i den ordning de står på reservlistan som vi fått från den länsgemensamma gymnasieantagningen. Vid reservantagning tar vi enbart hänsyn till meritpoäng från årskurs 9. Många på reservlistan har individuella skäl till varför just de borde beredas en plats på skolan de sökt, men dels har vi inte kompetens att rangordna dessa olika skäl och dels riskerar vi i så fall att någon elev på listan blir förbigången. Med andra ord behöver du varken höra av dig och ange särskilda skäl eller oroa dig för att din reservplats försvinner för att du inte uppgivit några särskilda skäl. Se till att vara kontaktbar så hör vi av oss om det dyker upp en ledig plats.