Till innehåll på sidan

Föräldrainformation finns i Skolplattformen

Eftersom det inte går att hålla ett traditionellt föräldramöte i åk 1 i år, så finns motsvarande information nu istället på Skolplattformen.

 

Öppet Hus

Vi planerar att genomföra en digital version av Öppet Hus i januari, men avvaktar utvecklingen i samhället innan vi definitivt fastställer hur det skall gå till. Vår förhoppning är att dessutom kunna genomföra Öppet Hus på plats i våra lokaler innan omvalet den 15 maj. 

Reservantagning

 

Alla klasser i årskurs 1 är i nuläget fulla. Om du vill stå på vår reservlista, så maila dina tidigare betyg och nuvarande studieplan till vår skolsekreterare git.nilsson@edu.stockholm.se. Vi gör individuella bedömningar av samtliga ansökningar, där vi framförallt väger in tidigare betyg och nuvarande studieplan för att skapa oss en bild av förutsättningarna att studera hos oss.

Ingress: 
Föräldrainformation finns i Skolplattformen