Våra utbildningar

Till hösten 2017 antar vi elever till Ekonomiprogrammet, inriktningarna Ekonomi och Juridik. Från och med 2018 antar vi dessutom elever till Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

Högskoleförberedande på riktigt

Vi har träffat personal från Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet för att få deras syn på vad som brukar vara den största omställningen för deras förstaårselever när de kommer från gymnasieskolan, och låtit dessa synpunkter ha stor inverkan på vår skolas verksamhet.

Våra högskoleförberedande utbildningar förbereder dig för högre studier. Nära kontakter med flera lärosäten skall minimera glappet mellan gymnasieskolan och högskolan, genom att du under gymnasietiden gradvis möter arbetssätt som återfinns på högskola och universitet.

Synergier mellan natur och ekonomi

Valet av program skall fortfarande erbjuda möjligheter till ett brett spektrum av studie- och karriärval, vilket är skälet till att de programfördjupningskurser du möter utgör en bred bas. Vi ser att kombinationen av kurserna Historia 2, Internationella relationer och Engelska 7 kan ge dig djupare förståelse för de villkor som styr tillvaron idag.

Vi vet att ekonomer och naturvetare ofta hamnar på samma högskoleutbildningar eller samverkar i stor utsträckning i näringslivet. Vi kommer utnyttja alla möjligheter till samverkan mellan våra två program, inte minst för att du redan hos oss kan börja bygga ditt professionella nätverk. Exempelvis kommer stora delar av programfördjupningskurserna i årskurs 3 att läsas gemensamt.

 

Dela: