Våra utbildningar

Till hösten 2017 antar vi elever till Ekonomiprogrammet, inriktningarna Ekonomi och Juridik.
Till hösten 2018 antar vi dessutom elever till Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

Våra högskoleförberedande utbildningar skall förbereda eleverna för högre studier, i huvudsak inom programområdet. Nära kontakter med flera lärosäten skall minimera glappet mellan gymnasieskolan och högskolan, genom att under gymnasietiden gradvis införa arbetssätt som återfinns på högskola och universitet. Vi har träffat personal från Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet för att få deras syn på vad som brukar vara den största omställningen för deras förstaårselever när de kommer från gymnasieskolan, och låtit dessa synpunkter ha stor inverkan på vår skolas verksamhet.

Valet av program skall fortfarande erbjuda möjligheter till ett brett spektrum av studie- och karriärval, vilket är skälet till att de programfördjupningskurser vi valt utgör en bred bas för en mängd vägval snarare än ytterligare specialisering. Vi ser att kombinationen av kurserna Historia 2, Internationella relationer och Engelska 7 kan skapa en djupare förståelse för de villkor som styr vår tillvaro idag.

Vi vet att ekonomer och naturvetare ofta hamnar på samma  högskoleutbildningar eller samverkar i stor utsträckning i näringslivet. Vi kommer utnyttja alla möjligheter till samverkan mellan våra två program, inte minst för att våra elever redan hos oss kan börja bygga sitt professionella nätverk. Exempelvis kommer stora delar av programfördjupningskurserna i årskurs 3 att läsas gemensamt.

 

Dela: