Om skolan

Skolan dimensioneras för att ta emot upp till 750 elever, där varje årskurs kommer bestå av fyra klasser på Ekonomiprogrammet, tre klasser på Naturvetenskapsprogrammet och en klass Språkintroduktion. Eftersom vi gradvis tar in en årskurs varje år, kommer full volym inte uppnås förrän läsåret 20/21.

När vi flyttar in på Stigberget i augusti 2018, kommer precis allt i huset att vara nyrenoverat. Det kommer finnas en matsal och ett mottagningskök i soutterängplanet. Utöver detta har skolan fyra våningar med klassrum och tjänsterum jämnt fördelade på alla våningar. Elevhälsan med skolsköterska och kurator är belägna längst upp i huset. Den gamla aulan kommer nu att inrymma skolans bibliotek med studieplatser. I likhet med andra gymnasieskolor på Södermalm ansöker vi om plats i stadens idrottshallar för undervisningen i Idrott och Hälsa, vilket gör att undervisningen kan ske i olika hallar från år till år. De hallar som ligger närmast är Eriksdalshallen, Skanstullshallen (fd Bohushallen) och Kanalhallen (fd Folksamskrpan vid Skanstull).

 

 

Historia

1915 färdigställdes byggnaden på Stigbergsgatan 26 och Frans Schartaus handelsinstitut flyttade in. Handelsinstitutet som hade bedrivit verksamhet på Fjällgatan 23A sedan 1865 finansierades av medel som disponerades av grosshandelssocitetens deputerade och bar Frans Schartaus namn som ett erkännande av hans insatser under handelskrisen 1857.

Huset hade ritats av arkitekten Knut Nordenskjöld. Han ansvarade helt eller delvis för ritandet av mer än 40 profanbyggnader (dvs ej kyrkliga) i Stockholm, 14 kyrkor och kapell i landsorten, ett 50-tal kyrkorestaureringar och flera stora kaserner. Skolbyggnaden på Stigbergsgatan har ansetts vara hans genombrottsverk, och har beskrivits som "tidsenlig tegelarkitektur i nationalromantisk anda".

Byggnaden evakuerades för renovering 2014 och hade fram till dess innehållit flera olika gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Namnet P A Fogelström har valts för att uppmärksamma författaren Per Anders Fogelströms litterära skildringar av Södermalm och Stockholm. Per Anders Fogelström skulle fyllt 100 år 2017, då skolan startar.

 

 

 

Dela: