Om skolan

Skola med höga förväntningar

Vi tror på en skola med höga förväntningar på elever och personal.

Vi tror på undervisning. Riktig undervisning med utmaningar, engagemang och tydlighet. Vi tror att grundläggande kunskaper, förmågan till eget ansvarstagande och vana vid olika arbetssätt är avgörande för hur man lyckas i högre studier.

Vi tror att en gymnasieskola har mycket att vinna på en samstämmig personalgrupp som arbetar tillsammans mot samma mål. Vi anställer lärare som både är självklara ledare i klassrummet och självklara kuggar i vårt gemensamma maskineri. Samverkan mellan all personal ger en röd tråd i utbildningen, synergieffekter mellan ämnen och en progression över elevernas tre år.

Om du tror på samma saker, så har vi en unik möjlighet att tillsammans skapa Stockholms bästa skola. Så att du om 30 år med stolthet kan säga: ”Titta där, jag tillhörde den första årskursen som började på skolan där uppe på höjden."

 

Flytten till Stigberget

Inför höstterminen 2018 flyttar P A Fogelströms gymnasium in i lokalerna på Stigberget, med utsikt över Mälarens inlopp. Skolan dimensioneras för att ta emot upp till 750 elever, där varje årskurs kommer bestå av fyra klasser på Ekonomiprogrammet, tre klasser på Naturvetenskapsprogrammet.

När vi flyttar in på Stigberget i augusti 2018, kommer precis allt i huset att vara nyrenoverat. Det kommer finnas en matsal och ett mottagningskök i soutterängplanet. Utöver detta har skolan fyra våningar med klassrum och tjänsterum jämnt fördelade på alla våningar. Elevhälsan med skolsköterska och kurator är belägna längst upp i huset. Den gamla aulan kommer nu att inrymma skolans bibliotek med studieplatser. I likhet med andra gymnasieskolor på Södermalm ansöker vi om plats i stadens idrottshallar för undervisningen i Idrott och Hälsa, vilket gör att undervisningen kan ske i olika hallar från år till år. De hallar som ligger närmast är Eriksdalshallen, Skanstullshallen (fd Bohushallen) och Kanalhallen (fd Folksamskrpan vid Skanstull).

Historia

1915 färdigställdes byggnaden på Stigbergsgatan 26 och Frans Schartaus handelsinstitut flyttade in. Handelsinstitutet som hade bedrivit verksamhet på Fjällgatan 23A sedan 1865 finansierades av medel som disponerades av grosshandelssocitetens deputerade och bar Frans Schartaus namn som ett erkännande av hans insatser under handelskrisen 1857.

Huset hade ritats av arkitekten Knut Nordenskjöld. Han ansvarade helt eller delvis för ritandet av mer än 40 profanbyggnader (dvs ej kyrkliga) i Stockholm, 14 kyrkor och kapell i landsorten, ett 50-tal kyrkorestaureringar och flera stora kaserner. Skolbyggnaden på Stigbergsgatan har ansetts vara hans genombrottsverk, och har beskrivits som "tidsenlig tegelarkitektur i nationalromantisk anda".

Byggnaden evakuerades för renovering 2014 och hade fram till dess innehållit flera olika gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Namnet P A Fogelström har valts för att uppmärksamma författaren Per Anders Fogelströms litterära skildringar av Södermalm och Stockholm. Per Anders Fogelström skulle fyllt 100 år 2017, då skolan startar.

Dela: