Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet och stärker din förmåga till analytiskt tänkande. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier.

Du tränar upp ett vetenskapligt arbetssätt och lära dig förstå sammanhang i naturen och livets villkor. Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Du läser fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund och är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar.

 

Dela: