Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Inriktning ekonomi 

Ladda ner poängplanen för det ekonomiska programmet, inriktning ekonomi

Programfördjupning (300p)

  • Historia 2a 100p
  • Engelska 7 100p 
  • Internationella relationer 100p 

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik 

Ladda ner poängplanen för det ekonomiska programmet, inriktning juridik

Programfördjupning (300p)

  • Historia 2a 100p
  • Ledarskap och organisation 100p
  • Internationella relationer 100p

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Dela: